O Firmie

Misja, wizja, cele, wartości

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN-SYSTEM Sp. z o.o. (dawnej Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji SAN-SYSTEM Karol Brodowski) działa w branży inżynierii środowiska od 2002 r. Specjalizuje się w projektowaniu i budowie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych budowie stacji wodociągowych i stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Oferuje kompleksową realizację inwestycji jako generalny wykonawca, Bardzo dobrze czujemy się w realizacji inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Motto firmy :

1. DOBRA POLSKA FIRMA – GOOD POLAND COMPANY.
2. DOBRE I CZYSTE ŻRÓDŁO: WODA, ENERGIA

Misja

W trosce o nasz dom i jakość życia pomagamy budować przyszłość naszej planety i zmieniać świat na lepsze. Rozwijamy i doskonalimy infrastrukturę sanitarną i energetyczną. Tworzymy miejsca pracy.

Czyste źródła wody i czysta energia.

Wizja

Chcemy być jednym z najlepszych zespołów projektowych i wykonawczych infrastruktury sanitarnej oraz energetycznej w północno - wschodnim rejonie Polski, umacniając swoją pozycję rynkową oraz ciągle poszukując nowych możliwości rozwoju.

Zasady działania cele i wartości

KOMPETENCJA

Stale rozwijamy naszą wiedzę i kompetencje.Opieramy się na doświadczeniu, rzetelności, fachowości oraz potencjale maszynowym i stale podnoszonych kompetencjach naszych pracowników.

PEWNOŚĆ

Zapewniamy najwyższą jakość usług.Silna marka i doświadczenie oraz wysoka stabilność finansowa daje nam podstawę do wyznaczania standardów. Stosujemy nowoczesne metody zarządzania projektami wg wytycznych IPMA.

POSTĘP

Zawsze wykorzystujemy najnowsze technologie. Inicjujemy wdrażanie nowych technologii. Uczestniczymy w ich tworzeniu dzięki innowacyjności i kreatywności naszych pracowników oraz ich wysokiej specjalizacji

WARTOŚCI

 • Dobra jakość pracy
 • Pomysły i inicjatywa
 • Służenie swoim klientom
 • Rozwój swoich pracowników
 • Przestrzeganie zasad etycznych i wartości chrześcijańskich
 • Odpowiedzialność społeczna biznesu i dbałość o środowisko naturalne
 • Otwarte miejsce i dobra atmosfera dla młodych pracowników na ścieżce rozwoju zawodowego
 • Odpowiedzialność społeczna biznesu i dbałość o środowisko naturalne
 • Szacunek dla każdego
 • Brak tolerancji na narzekanie i marudzenie / nie konstruktywne/
 • Przedsiębiorczość i pracowitość
 • Zaangażowanie i zorientowanie na efekt
 • Otwartość na zmianę
 • Współpraca , zespół , kultura w zespole
 • Radość z sukcesów i porażek
 • Dobra komunikacja