Oferta San-System

Oferta firmy Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN-SYSTEM Sp. z o.o. obejmuje:

 • wykonawstwo sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych metodami tradycyjnymi oraz bezwykopowo z użyciem najnowocześniejszych technik
 • wykonawstwo stacji wodociągowych, stacji uzdatniania wody, pompowni wody i oczyszczalni ścieków
 • projektowanie, nadzór inwestorski
 • doradztwo techniczne w branży sanitarnej
 • wykonywanie przewiertów sterowanych HDD
 • wykonywanie instalacji elektrycznych i automatyki z branży sanitarnej

Usługi inżynieryjno-budowlane

Dział usług inżynieryjno budowlanych naszej firmy funkcjonuje w oparciu o zespół kilku doświadczonych brygad branżowych. Nadzorowane przez doświadczonych brygadzistów posiadających uprawnienia do sprawowania nadzoru budowlanego. Kierownicy koordynują wszelkie zadania na każdym etapie projektu.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne

Firma San-System od zawsze stawiała na jakość, dlatego też w realizacjach stosujemy nowoczesne rozwiązania zarówno w dziedzinie materiałów budowlanych jak i także maszyn i urządzeń. Bliska współpraca z renomowanymi partnerami branżowymi pozwala na sprawniejszą i efektywniejszą realizację powierzonych zadań.

Kompleksowa realizacja inwestycji

Kilkunastoletnie doświadczenie naszych ekip budowlanych, wykwalifikowana kadra kierownicza oraz odpowiednie zaplecze technologiczne są gwarantem rzetelnej kompleksowej obsługi całego procesu inwestycyjnego.

Wykonawstwo zadaniowe i specjalistyczne

Usługi budowlane mogą być także prowadzone na wybranych zadaniach i etapach całego procesu inwestycyjnego, gdzie pracownicy naszej firmy pełnią rolę podwykonawców, realizujących konkretne i specjalistyczne zadania w zakresie budownictwa ogólnego.

Stacje Uzdatniania Wody - SUW

Projektowanie

Sieci wodociągowe, kanalizacje

Wykonujemy

 • sieci wodociągowe,
 • stacje uzdatniania wody,
 • sieciowe pompownie wody,
 • sieci kanalizacyjne, • oczyszczalnie ścieków,
 • przepompownie ścieków,
 • sieci cieplne,
 • kanalizacje deszczowe,

Nasze atuty to: zaplecze techniczne, doświadczenie, sumienność i wiedza.