O Firmie

Firma

Oferta firmy Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN-SYSTEM Sp. z o.o. obejmuje:

  • wykonawstwo sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych metodami tradycyjnymi oraz bezwykopowo z użyciem najnowocześniejszych technik
  • wykonawstwo stacji wodociągowych , stacji uzdatniania wody, pompowni wody i oczyszczalni ścieków
  • projektowanie, nadzór inwestorski, doradztwo techniczne w branży sanitarnej
  • wykonywanie przewiertów sterowanych HDD
  • wykonywanie instalacji elektrycznych i automatyki z branży sanitarnej

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN-SYSTEM Sp. z o.o. / wywodzące się z przedsięwzięcia gospodarczego pn.: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji SAN-SYSTEM Karol Brodowski (rok założenia 2002 r.) oraz dawnej SAN-SYSTEM MAZURSKA K.BRODOWSKI Sp. j. 2013 ,) działa na podstawie AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 27.04.2016 r. STANOWIĄCEGO PRZEKSZTAŁCIC SPÓŁKE: SAN-SYSTEM MAZURSKA K. BRODOWSKI SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKE:PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE SAN-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIA W TRYBIE ART. 551 §1 K.S.H. I ART. 571 - ART. 572 K.S.H. i wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000620114 na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25.05.2016 r.

Kapitał założycielski spółki wynosi 450 000,00 zł .