O Firmie

Firma

Oferta firmy Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN-SYSTEM Sp. z o.o. obejmuje:

  • wykonawstwo sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych metodami tradycyjnymi oraz bezwykopowo z użyciem najnowocześniejszych technik
  • wykonawstwo stacji wodociągowych , stacji uzdatniania wody, pompowni wody i oczyszczalni ścieków
  • projektowanie, nadzór inwestorski, doradztwo techniczne w branży sanitarnej
  • wykonywanie przewiertów sterowanych HDD
  • wykonywanie instalacji elektrycznych i automatyki z branży sanitarnej

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN-SYSTEM Sp. z o.o. / wywodzące się z przedsięwzięcia gospodarczego pn.: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji SAN-SYSTEM Karol Brodowski (rok założenia 2002 r.) oraz dawnej SAN-SYSTEM MAZURSKA K.BRODOWSKI Sp. j. 2013 ,) działa na podstawie AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 27.04.2016 r. STANOWIĄCEGO PRZEKSZTAŁCIC SPÓŁKE: SAN-SYSTEM MAZURSKA K. BRODOWSKI SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKE:PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE SAN-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIA W TRYBIE ART. 551 §1 K.S.H. I ART. 571 - ART. 572 K.S.H. i wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000620114 na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25.05.2016 r.

Kapitał założycielski spółki wynosi 500 000,00 zł.

Elektrownia solarna

W trosce o nasze środowisko zamontowaliśmy w roku 2018-2019 własną minielektrownię solarną.

Na firmowym budynku magazynowym w roku 2018 zainstalowaliśmy instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 28,215kWp.Instalacja składa się z 99 modułów monokrystalicznych o mocy jednostkowej 285Wp marki Hanplast Solar, zbudowanych w Polsce w najnowocześniejszej technologii łączenia ogniw Smart Wire Connection. Generator w postaci modułów fotowoltaicznych, jest obsługiwany przez 2 Inwertery marki Fronius o mocy 12,5kW każdy.


Roczna produkcja energii z instalacji to 29.74 MWh/rok. Co pozwoli naszej firmie na ograniczenie emisji CO2 o ponad 11 t/rocznie, natomiast redukcja pyłów zawieszonych NOx SOx to blisko 106kg/rocznie. Przekłada się to również na oszczędzenie blisko 1 ha powierzchni lasów rocznie.

W kolejnym etapie w roku 2019 inwestycji kierując się troską o środowisko, zdecydowaliśmy się na montaż drugiego etapu inwestycji o łącznej mocy 30,24kWp. Tym razem instalacja składa się z 108 modułów monokrystalicznych o mocy jednostkowej 280Wp marki Hanplast Solar, zbudowanych w Polsce w najnowocześniejszej technologii łączenia ogniw Smart Wire Connection. Generator w postaci modułów fotowoltaicznych, jest obsługiwany przez Inwerter marki SolarEdge z optymalizatorami mocy, wielkości 25kW.

Roczna produkcja energii z instalacji to 31,87 MWh/rok. Co pozwoli naszej firmie na ograniczenie emisji CO2 o blisko 12 t/rocznie, natomiast redukcja pyłów zawieszonych NOx SOx to ponad 113kg/rocznie. Przekłada się to również na oszczędzenie ponad 1 ha powierzchni lasów rocznie.

Łączna moc zainstalowanych Generatorów to blisko 60 kWp, dzięki którym nasza firma wspiera środowisko naturalne, produkując ponad 60 MWh energii elektrycznej rocznie z własnej elektrowni słonecznej. Dbając tym samym o środowisko naturalne naszego miasta, redukując emisję CO2 o 23 tony rocznie, a pyłów zawieszonych NOx SOx o prawie 220kg/rocznie, oszczędzając ok. 2ha powierzchni lasów rocznie, oraz emisji ze spalania paliwa w ilości ok. 200 tys. litrów / rocznie.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA