O Firmie

Organy i Zarząd Spółki

Organami spółki są :

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Zarząd

Sposób reprezentowana Spółki – reprezentacja jednoosobowa.

Prezes Zarządu - Karol Brodowski

Absolwent studiów magisterskich dziennych na Politechnice Białostockiej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (2001 r.). Posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta, kierownika budowy i robót bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych / nr upr bud. 5/02/OL, WAM0076/POOS/04/ oraz uzyskał w 2021 r tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych , wentylacyjnych i gazowych obejmujący projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń : gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / Decyzja Nr RZE/X/0022/21 / - wpisany na listę rzeczoznawców PIIB pod pozycją numer PIIB/20/2021.

Ukończył wiele szkoleń dotyczących nowych technologii stosowanych w inżynierii sanitarnej.

Posiada certyfikat PROJECT MANAGER IPMA Poziom C nadawany przez International Project Management Association Polska (IPMA Polska) która jest częścią międzynarodowej organizacji non-profit - International Project Management Association®, zrzeszającej i certyfikującej Project Managerów.

Z branżą inżynieryjną związany od 1997 r. Początkowo jako kierownik eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych (7 lat) póżniej projektant i inspektor nadzoru, kierownik budów. Na stanowiskach kierowniczych od 1997 r.

Posiada duże doświadczenie z zakresu zarządzania projektami, budową, obiektów inżynieryjnych wodociągowych , kanalizacyjnych i gazowych

Członek International Project Management Association Polska (IPMA Polska)

Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych - NOT

Zaangażowany w Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska

Ekspert Czystej Produkcji PDCWiceprezes Zarządu - Lena Dyczewska