Ostatnie realizacje

Ostatnie realizacje

Zaprojektowanie i budowa przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Sidra, gm. Sidra , pow. sokólski , woj. Podlaskie
Projekt i budowa magistrali gazowej średniego ciśnienia dn 315, 125 , 90 o długości 2200 mb wraz z stacją gazową Q 250m3/h w m. Suwałki na trasie ul. Kolejowa - Północna 50 A
Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Sokołda, a także przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sokołda, Gmina Supraśl, woj. Podlaskie
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w Ełku – II etap Przebudowa ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza, pow. Ełcki, woj. war-maz – roboty branży sanitarnej
Budowa magistrali wodociągowej żel sferoid dn 300, budowa kanalizacji deszczowej dn 400 GRP, 315 PCV, budowa sieci gazowej PE RC dn225, przebudowa kanalizacji sanitarnej
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z budową 2 studni głębinowych i zbiornika wyrównawczego w Jałówce, Gm. Dąbrowa Białostocka
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z budową2 studni głębinowych i zbiornika wyrównawczego w Jałówce , Gm. Dąbrowa Białostocka”
Aktualnie faza realizacji
Zaprojektowanie i budowa sieci gazowej wraz z przyłączem i zespołem gazowym Q =100Nm3/h w Grajewie, ul. Wiórowa (Zakład Pfleiderer Grajewo S.A.)
W roku 2019 zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy sieć gazową wraz z przyłączem i zespołem gazowym Q =100Nm3/h w Grajewie, ul. Wiórowa (Zakład Pfleiderer Grajewo S.A.)
Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Prostki, pow. ełcki, woj. warmińsko – mazurskie
W roku 2019 wykonaliśmy budowę Stacji wodociągowej w miejscowości Proskti o wydajności Qd = 1600m3/d, Q h =- 80m3/h
Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi w m.Suwałki przy ul.Utrata, Spacerowej, Klasztornej, Miłej, Parkowej oraz Cichej o dl 1350 mb
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Cimochy, Gm. Wieliczki, pow. Olecki.
Budowa sieci wodociągowej z przewagą realizacji w technologii przewiertów sterownych HDD
Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi w m. Suwałki przy ul. Konarskiego, Staszica i Łanowe o dł 1100 mb
Budowa magistralnej sieci wodociągowej w msc, Korczew, pow. siedlecki , woj. mazowieckie. Sieć magistralna DN 280 – 1800 mb
Zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj PN.; „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bielany”
Zadanie składa się z 4 działań :
- Budowa sieci wodociągowej w m. Wojewódzki Górne
- Budowa oczyszczalni ścieków w m. Bielany Żyłaki
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bielany Jarosławy
- Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wiechetki Małe
2019 - Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bielanach, pow. sokołowski, woj. mazowieckie. Wydajność układu technologicznego stacji uzdatniania 90 m3/h. Wydajność dobowa stacji Q - 2000m3/d. Wydajność godzinowa maksymalna stacji Qhmax - 240m3/h
W roku 2018-2109 wykonano sieci wodociągowe magistralne i rozdzielcze PE RC dn 250, 200, 160, 110 mm o łącznej długości ok 9000 mb w technologii bezwykopowej metodą przewiertu horyzontalnego HDD zgrzewane doczołowo wraz z węzłami zasuw i węzłami hydrantowymi 67 kpl.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarna Buchta, Gm. Krasnopol
Budowa sieci wodociągowej Jegliniec wraz z pompownią wody Czarna Buchta , Gm. Krasnopol
W 2018 wykonaliśmy budowę sieci wodociągowej o dł 1850 mb w mejscowości Jegliniec gm. Krasnopol , oraz sieciową pompownię wody in-line w miejscowości Czarna Buchta , Gm. Krasnopol
Budowa infrastruktury w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol.

Zadanie złożone z 3 działań:
 • Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Buda Ruska- Maćkowa Ruda – Żubrówka Nowa – Aleksandrowo - Pawłówka – Skustele- Stabieńszczyzna –Michnowce – Romanowce – Piotrowa Dąbrowa – Wysoka Góra – Remieńkiń – Ryżówka długość sieci 32 km
 • Zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Krasnopolu wydajność ok. 90m3/h
 • Zaprojektowanie i budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Maćkowej Rudzie
 • BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWJ W MIEJSCOWOŚCI TRZCIANE, GM. SUWAŁKI
  PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RADZIŁOWIE, POW.GRAJEWSKI

  W roku 2018 wykonalismy przebudowę stacji uzdatniania wody w Radziłowie, pow. grajewski, woj. Podlaskie.
  Wydajność stacji wodociagowej 100m3/h.
  2018 - UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ - GM. KLUKOWO, POW. WYSOKOMAZOWIECKI, WOJ. PODLASKIE

  W 2018 r. wykonaliśmy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycję pn: „ Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie”
  W ramach zadania wykonaliśmy 4 zadania tj:
 • Przebudowę stacji wodociągowej w msc. Piętki Gręzki
 • Przebudowę stacji wodociągowej w msc. Wyszonki Kościelne
 • Budowę sieci wodociągowych Lubowicz – Gródek i Trojanówek Kolonia – Lubowicz ok. 4 km, ok. 40% metodą bezwykopową
 • Budowę sieci kanalizacyjnej wraz z modernizację oczyszczalni ścieków w Wyszonkach Kościelnych
 • 2018 - BUDOWA SUW GARCZYN DUŻY POW. MIŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE

  W 2018 wykonaliśmy satcję uzdatniania wody w Garczynie Dużym gm Kałuszyn o parametrach Q dmax - 1506 m3/d ,Q hmax - 132 m3/h
  2018 - BUDOWA SIECI GAZOWYCH W SUWAŁKACH

  W 2018 wykonaliśmy budowę przyłączy i sieci gazowych średniego ciśnienia w Suwałkach
  2018 - BUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE PUŃSK

  W 2018 zrealizowaliśmy w systemie "zaprojektuj i wybuduj" obiekty wodociągowe w gminie Puńsk, pow. sejneński współfinansowane ze środków UE
  2017 - BUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO W OLECKU

  W 2017 wykonaliśmy kanał deszczowy dn 800 PEHD w Olecku
  2017 - BUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH W M. RAJGRÓD, WOJ. PODLASKIE

  W 2017 r wykonaliśmy sieci wodociągowe w m. Rajgród, woj. podlaskie. Sieć wodociągową w mieście Rajgród ul. Szkolna, Zabielskiego, Opartowska,Podchoinki.Sieć wykonano z rur PERC dn 110-160mm zgrzewaną doczołowo i elektoroporowo o dł łącznej ok. 4 km w 70 % metodą bezwykopową przewiertem sterowanym HDD w skomplikowanych warunkach gruntowych, oraz w historycznej części miasta pod nadzorem archeologicznym.
  2017 - BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI EŁK, UL. KOLONIA I SUWALSKA

  W 2017 wykonaliśmy budowę sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej w Ełku, ul.Kolonia i Suwalska
  2017 - PRZEBUDOWA SUW W LEBIEDZIACH, GM. STERDYŃ POW. SOKOŁOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE

  W 2017 wykonaliśmy przebudowę stacji uzdatniania wody w Lebiedziach o parametrach Qdmax 1700m3/d, Qhmax = 145 m3/h
  2017 - ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI W HALI DELPHIA YACHTS - OLECKO

  W 2017 zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy sieć wew. i zew. wodociągową, deszczczową
  2016 - BUDOWA SUW WYSOKIE MAZOWIECKIE WOJ. PODLASKIE

  W 2016 roku wykonaliśmy w systemie "zaprojektuj i wybuduj" FIDIC żółty stację uzdatniania wody w Wysokim Mazowieckim
  2016 - MONTAŻ POMPOWNI PRZECIWPOŻAROWEJ w OLECKU

  2016 wykonaliśmy montaż pompowni przeciwpożarowej w Zakładzie Produkcyjnym PALDI Sp. z o.o. w Olecku