Ostatnie realizacje

Ostatnie realizacje

Budowa, przebudowa i rozbudowa Stacji Wodociagowej w Przerośli, pow. suwalski, woj. podalaskie w systemie zaprojektuj i wybuduj
Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
W ramach prac wykonujemy:
 • Zadanie I – Przebudowa i rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Królewiec gm. Mińsk Mazowiecki o wydajności Qd = 1400 m3/d
 • Zadanie II – Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w zakresie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zamienie gm. Mińsk Mazowiecki o wydajności Qd = 1000m3/d
 • Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Prostki. System projektuj i buduj, pow ełcki, woj. warmińsko-mazurskie
  Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Jabłonna Lacka
 • Zadanie 1) Przebudowa i rozbudowa STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI Jabłonna Lacka
 • Zadanie 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemirki, gm. Jabłonna lacka , pow. sokołowski , woj. mazowieckie
 • Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągów PE średniego ciśnienia w mieście Augustów, Gmina Augustów, woj. Podlaskie.
  Gazociągi średniego ciśnienia do 0,5 MPa PE100 o średnicach dn250, dn225 dn180, dn125, dn90, dn63, dn 40 o łącznej długości ok. 27, 7 km w miejscowości Augustów, gm. Augustów, woj. Podlaskie
  Zaprojektowanie i budowa przyłączy gazowych – umowa ramowa PSG Białystok – Obszar - Gazownia w Suwałkach – obejmuje m. i gm. Suwałki, Augustów, Grajewo, Raczki, Sejny, Lipsk, Krasnopol, Giby
  Zaprojektowanie i budowa przyłączy gazowych – umowa ramowa PSG Olsztyn Obszar : Olecko, Pisz, Ełk
  Zaprojektowanie i budowa sieci gazowych średniego ciśnienia w m. Sejny (7 km)
  Budowę sieci wodociągowej Świętajno Kolonia oraz Rogowszczyzna – Dudki. System zaprojektuj i wybuduj. Długość sieci ok 15 km, pow olecki, woj. warmińsko -mazurskie
  Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska, pow. augustowski, woj. podlaskie
  Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siennicy, pow. miński woj. mazowieckie
  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręby Nowe, gmina Dobre, woj. mazowieckie
  Zakres zrealizowanych prac obejmował wykonanie :
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN225 o długości L=4040,80m, sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej DN110 o długości L=1306,50m; - metodą przewiertu sterowanego, zagłębienia kanałów 2-8 mb ppt
 • Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej DN160 w ilości szt.77, o łącznej długości L=1810m;
 • Dostawa, montaż studni rozprężnych w ilości 2szt.;
 • Budowa studni kanalizacji sanitarnej 152 kpl;
 • Dostawa, montaż pompowni ścieków surowych w ilości 2kpl;
 • Dostawa, montaż systemu monitoringu SCADA w ilości 1kpl;
 • Wykonanie zagospodarowania terenu pompowni (ogrodzenie, utwardzenie) w ilości 2kpl;
 • Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody i studni głębionowej w miejscowości Szlasy – Lipno, Gm. Rutki – Kossaki, pow. zambrowski, woj. Podlaskie
  Umowa ramowa w systemie „projektuj i wybuduj” na realizację gazociągów średniego i niskiego ciśnienia na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – obszar Gazowni w Suwałkach tj. na terenie miasta i gminy Suwałki, m. Grajewo i m. Augustów
  Projekt sieci gazowej Sejny – Krasnopol i Sejny - Giby
  Zaprojektowanie i budowa sieci gazowych średniego ciśnienia w m. Szczuczyn (ok. 13km)
  Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berżniki - Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, gmina Sejny, pow. sejneński, woj. podlaskie
  Zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Filipów, gm. Filipów, pow suwalski, woj. Podlaskie
  Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czarnogłów gmina Dobre, pow. Miński, woj. mazowieckie
  Rozbudowę i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mistów i budowa studni głębinowej SW-3 w miejscowości Leontyna gmina Jakubów, pow. miński, woj. mazowieckie
  Projekt i budowa magistrali gazociągowej dn 225 i dn 125 średniego ciśnienia o gł. ok. 1000 m wraz z przyłączami gazowymi i stacją gazową o przepustowości 500m3/h w m. Suwałki przy ul. Wojska Polskiego teren Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
  Zaprojektowanie i budowa sieci gazowych średniego ciśnienia w m. Lipsk (5km)
  Projekt sieci gazowych średniego ciśnienia w Szumowie
  Projekt sieci gazowej Suwałki – Potasznia – Bród Stary (ok. 10 km)
  Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie kompleksu wojskowego Warszawa - Wesoła
  Zaprojektowania i budowa przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Goniądz, pow . moniecki, woj. Podlaskie
  Zaprojektowanie i budowa przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Sidra, gm. Sidra , pow. sokólski , woj. Podlaskie
  Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bielany, pow , sokołowski, woj. mazowieckie
  W zakresie:
 • zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Bielany w msc. Kowiesy, Rozbity kamień, Wańtuchach, Bielanach Jarosławach.
 • Zaprojektowanie i budowę oczyszczalni ścieków dla potrzeb Zespołu Oświatowego w Bielanach Jarosławach
 • Zaprojektowanie i budowę oczyszczalni ścieków dla potrzeb Zespołu Oświatowego w Rozbitym Kamieniu
 • Zaprojektowanie i przebudowę przepompowni wodnej w Kudelczynie
 • Zaprojektowanie i budowa sieci gazowej magistralnej dn 315 w m. Suwałki ul. Kolejowa – Wylotowa- PKP - Sejneńska
  Projekt i budowa magistrali gazowej średniego ciśnienia dn 315, 125 , 90 o długości 2200 mb wraz z stacją gazową Q 250m3/h w m. Suwałki na trasie ul. Kolejowa - Północna 50 A
  Zaprojektowanie i budowa przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Sidra, gm. Sidra , pow. sokólski , woj. Podlaskie
  Projekt i budowa magistrali gazowej średniego ciśnienia dn 315, 125 , 90 o długości 2200 mb wraz z stacją gazową Q 250m3/h w m. Suwałki na trasie ul. Kolejowa - Północna 50 A
  Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Sokołda, a także przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sokołda, Gmina Supraśl, woj. Podlaskie
  Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w Ełku – II etap Przebudowa ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza, pow. Ełcki, woj. war-maz – roboty branży sanitarnej
  Budowa magistrali wodociągowej żel sferoid dn 300, budowa kanalizacji deszczowej dn 400 GRP, 315 PCV, budowa sieci gazowej PE RC dn225, przebudowa kanalizacji sanitarnej
  Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z budową 2 studni głębinowych i zbiornika wyrównawczego w Jałówce, Gm. Dąbrowa Białostocka
  Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z budową2 studni głębinowych i zbiornika wyrównawczego w Jałówce , Gm. Dąbrowa Białostocka”
  Aktualnie faza realizacji
  Zaprojektowanie i budowa sieci gazowej wraz z przyłączem i zespołem gazowym Q =100Nm3/h w Grajewie, ul. Wiórowa (Zakład Pfleiderer Grajewo S.A.)
  W roku 2019 zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy sieć gazową wraz z przyłączem i zespołem gazowym Q =100Nm3/h w Grajewie, ul. Wiórowa (Zakład Pfleiderer Grajewo S.A.)
  Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Prostki, pow. ełcki, woj. warmińsko – mazurskie
  W roku 2019 wykonaliśmy budowę Stacji wodociągowej w miejscowości Proskti o wydajności Qd = 1600m3/d, Q h =- 80m3/h
  Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi w m.Suwałki przy ul.Utrata, Spacerowej, Klasztornej, Miłej, Parkowej oraz Cichej o dl 1350 mb
  Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Cimochy, Gm. Wieliczki, pow. Olecki.
  Budowa sieci wodociągowej z przewagą realizacji w technologii przewiertów sterownych HDD
  Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi w m. Suwałki przy ul. Konarskiego, Staszica i Łanowe o dł 1100 mb
  Budowa magistralnej sieci wodociągowej w msc, Korczew, pow. siedlecki , woj. mazowieckie. Sieć magistralna DN 280 – 1800 mb
  Zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj PN.; „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bielany”
  Zadanie składa się z 4 działań :
  - Budowa sieci wodociągowej w m. Wojewódzki Górne
  - Budowa oczyszczalni ścieków w m. Bielany Żyłaki
  - Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bielany Jarosławy
  - Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wiechetki Małe
  2019 - Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bielanach, pow. sokołowski, woj. mazowieckie. Wydajność układu technologicznego stacji uzdatniania 90 m3/h. Wydajność dobowa stacji Q - 2000m3/d. Wydajność godzinowa maksymalna stacji Qhmax - 240m3/h
  W roku 2018-2109 wykonano sieci wodociągowe magistralne i rozdzielcze PE RC dn 250, 200, 160, 110 mm o łącznej długości ok 9000 mb w technologii bezwykopowej metodą przewiertu horyzontalnego HDD zgrzewane doczołowo wraz z węzłami zasuw i węzłami hydrantowymi 67 kpl.
  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarna Buchta, Gm. Krasnopol
  Budowa sieci wodociągowej Jegliniec wraz z pompownią wody Czarna Buchta , Gm. Krasnopol
  W 2018 wykonaliśmy budowę sieci wodociągowej o dł 1850 mb w mejscowości Jegliniec gm. Krasnopol , oraz sieciową pompownię wody in-line w miejscowości Czarna Buchta , Gm. Krasnopol
  Budowa infrastruktury w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol.

  Zadanie złożone z 3 działań:
 • Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Buda Ruska- Maćkowa Ruda – Żubrówka Nowa – Aleksandrowo - Pawłówka – Skustele- Stabieńszczyzna –Michnowce – Romanowce – Piotrowa Dąbrowa – Wysoka Góra – Remieńkiń – Ryżówka długość sieci 32 km
 • Zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Krasnopolu wydajność ok. 90m3/h
 • Zaprojektowanie i budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Maćkowej Rudzie
 • BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWJ W MIEJSCOWOŚCI TRZCIANE, GM. SUWAŁKI
  PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RADZIŁOWIE, POW.GRAJEWSKI

  W roku 2018 wykonalismy przebudowę stacji uzdatniania wody w Radziłowie, pow. grajewski, woj. Podlaskie.
  Wydajność stacji wodociagowej 100m3/h.
  2018 - UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ - GM. KLUKOWO, POW. WYSOKOMAZOWIECKI, WOJ. PODLASKIE

  W 2018 r. wykonaliśmy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycję pn: „ Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie”
  W ramach zadania wykonaliśmy 4 zadania tj:
 • Przebudowę stacji wodociągowej w msc. Piętki Gręzki
 • Przebudowę stacji wodociągowej w msc. Wyszonki Kościelne
 • Budowę sieci wodociągowych Lubowicz – Gródek i Trojanówek Kolonia – Lubowicz ok. 4 km, ok. 40% metodą bezwykopową
 • Budowę sieci kanalizacyjnej wraz z modernizację oczyszczalni ścieków w Wyszonkach Kościelnych
 • 2018 - BUDOWA SUW GARCZYN DUŻY POW. MIŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE

  W 2018 wykonaliśmy satcję uzdatniania wody w Garczynie Dużym gm Kałuszyn o parametrach Q dmax - 1506 m3/d ,Q hmax - 132 m3/h
  2018 - BUDOWA SIECI GAZOWYCH W SUWAŁKACH

  W 2018 wykonaliśmy budowę przyłączy i sieci gazowych średniego ciśnienia w Suwałkach
  2018 - BUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE PUŃSK

  W 2018 zrealizowaliśmy w systemie "zaprojektuj i wybuduj" obiekty wodociągowe w gminie Puńsk, pow. sejneński współfinansowane ze środków UE
  2017 - BUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO W OLECKU

  W 2017 wykonaliśmy kanał deszczowy dn 800 PEHD w Olecku
  2017 - BUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH W M. RAJGRÓD, WOJ. PODLASKIE

  W 2017 r wykonaliśmy sieci wodociągowe w m. Rajgród, woj. podlaskie. Sieć wodociągową w mieście Rajgród ul. Szkolna, Zabielskiego, Opartowska,Podchoinki.Sieć wykonano z rur PERC dn 110-160mm zgrzewaną doczołowo i elektoroporowo o dł łącznej ok. 4 km w 70 % metodą bezwykopową przewiertem sterowanym HDD w skomplikowanych warunkach gruntowych, oraz w historycznej części miasta pod nadzorem archeologicznym.
  2017 - BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI EŁK, UL. KOLONIA I SUWALSKA

  W 2017 wykonaliśmy budowę sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej w Ełku, ul.Kolonia i Suwalska
  2017 - PRZEBUDOWA SUW W LEBIEDZIACH, GM. STERDYŃ POW. SOKOŁOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE

  W 2017 wykonaliśmy przebudowę stacji uzdatniania wody w Lebiedziach o parametrach Qdmax 1700m3/d, Qhmax = 145 m3/h
  2017 - ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI W HALI DELPHIA YACHTS - OLECKO

  W 2017 zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy sieć wew. i zew. wodociągową, deszczczową
  2016 - BUDOWA SUW WYSOKIE MAZOWIECKIE WOJ. PODLASKIE

  W 2016 roku wykonaliśmy w systemie "zaprojektuj i wybuduj" FIDIC żółty stację uzdatniania wody w Wysokim Mazowieckim
  2016 - MONTAŻ POMPOWNI PRZECIWPOŻAROWEJ w OLECKU

  2016 wykonaliśmy montaż pompowni przeciwpożarowej w Zakładzie Produkcyjnym PALDI Sp. z o.o. w Olecku