Realizacje

Nasze realizacje

PRZEBUDOWA SUW W LEBIEDZIACH

PRZEBUDOWA SUW W LEBIEDZIACH, GM. STERDYŃ pow. sokołowski , woj. mazowieckie

W 2017 wykonaliśmy przebudowę stacji uzdatniania wody w Lebiedziach o parametrach Qdmax 1700m3/d, Qhmax = 145 m3/h

SUW Wysokie Mazowieckie

Budowa SUW Wysokie Mazowieckie woj. podlaskie

W 2016 roku wykonaliśmy w systemie "zaprojektuj i wybuduj" FIDIC żółty stację uzdatniania wody w Wysokim Mazowieckim

BUDOWA SUW W GARCZYNIE DUŻYM

BUDOWA SUW GARCZYN DUŻY pow. miński, woj. mazowieckie

W 2018 wykonaliśmy satcję uzdatniania wody w Garczynie Dużym gm Kałuszyn o parametrach Q dmax - 1506 m3/d ,Q hmax - 132 m3/h

zaprojektowanie i wykonanie sieci w hali delphia Yachts

Zaprojektowanie i wykonanie sieci w hali delphia Yachts - Olecko

W 2017 zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy sieć wew. i zew. wodociągową, deszczczową

Budowa i przebudowa sieci Ełk, ul. Kolonia i Suwalska

Budowa i przebudowa sieci Ełk, ul. Kolonia i Suwalska

W 2017 wykonaliśmy budowę sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej w Ełku, ul.Kolonia i Suwalska

BUDOWA STUDNI PUŃSK

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Puńsk

W 2018 zrealizowaliśmy w systemie "zaprojektuj i wybuduj" obiekty wodociągowe w gminie Puńsk, pow. sejneński współfinansowane ze środków UE

Kanał deszczowy dn 800 PEHD w Olecku 2017

Budowa kanału deszczowego w Olecku

W 2017 wykonaliśmy kanał deszczowy dn 800 PEHD w Olecku

Budowa sieci gazowych

Budowa sieci gazowych w Suwałkach

2018 - Budowa przyłączy i sieci gazowych średniego ciśnienia w Suwałkach