Aktualnie realizujemy

Aktualnie realizujemy

Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody i studni głębionowej w miejscowości Szlasy – Lipno, Gm. Rutki – Kossaki, pow. zambrowski, woj. Podlaskie
Zaprojektowanie i budowa przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Sidra, gm. Sidra , pow. sokólski , woj. Podlaskie
Zaprojektowania i budowa przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Goniądz, pow . moniecki, woj. Podlaskie
Zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Filipów, gm. Filipów, pow suwalski, woj. Podlaskie
Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bielany, pow , sokołowski, woj. mazowieckie
W zakresie:
 • zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Bielany w msc. Kowiesy, Rozbity kamień, Wańtuchach, Bielanach Jarosławach.
 • Zaprojektowanie i budowę oczyszczalni ścieków dla potrzeb Zespołu Oświatowego w Bielanach Jarosławach
 • Zaprojektowanie i budowę oczyszczalni ścieków dla potrzeb Zespołu Oświatowego w Rozbitym Kamieniu
 • Zaprojektowanie i przebudowę przepompowni wodnej w Kudelczynie
 • Zaprojektowanie i budowa sieci gazowych średniego ciśnienia w m. Lipsk (5km)
  Zaprojektowanie i budowa sieci gazowych średniego ciśnienia w m. Sejny (7 km)
  Zaprojektowanie i budowa sieci gazowych średniego ciśnienia w m. Szczuczyn (ok. 13km)
  Projekt sieci gazowych średniego ciśnienia w Szumowie
  Zaprojektowanie i budowa sieci gazowej magistralnej dn 315 w m. Suwałki ul. Kolejowa – Wylotowa- PKP - Sejneńska
  Projekt sieci gazowej Suwałki – Potasznia – Bród Stary (ok. 10 km)
  Projekt sieci gazowej Sejny – Krasnopol i Sejny - Giby
  Zaprojektowanie u budowa przyłączy gazowych – umowa ramowa PSG Olsztyn Obszar : Olecko, Pisz, Ełk
  Zaprojektowanie i budowa przyłączy gazowych – umowa ramowa PSG Białystok – Obszar - Gazownia w Suwałkach – obejmuje m. i gm. Suwałki, Augustów, Grajewo, Raczki, Sejny, Lipsk, Krasnopol, Giby
  Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie kompleksu wojskowego Warszawa - Wesoła
  Projekt i budowa magistrali gazociągowej dn 225 i dn 125 średniego ciśnienia o gł ok. 1000 m wraz z przyłączami gazowymi i stacją gazową o przepustowości 500m3/h w m. Suwałki przy ul. Wojska Polskiego teren Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
  Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągów PE średniego ciśnienia w mieście Augustów, Gmina Augustów, woj. Podlaskie.
  Gazociągi średniego ciśnienia do 0,5 MPa PE100 o średnicach dn250, dn225 dn180, dn125, dn90, dn63, dn 40 o łącznej długości ok. 27, 7 km w miejscowości Augustów, gm. Augustów, woj. Podlaskie
  Projekt i budowa magistrali gazowej średniego ciśnienia dn 315, 125 , 90 o długości 2200 mb wraz z stacją gazową Q 250m3/h w m. Suwałki na trasie ul. Kolejowa - Północna 50 A
  Umowa ramowa w systemie „projektuj i wybuduj” na realizację gazociągów średniego i niskiego ciśnienia na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – obszar Gazowni w Suwałkach tj. na terenie miasta i gminy Suwałki, m. Grajewo i m. Augustów