Aktualnie realizujemy

Aktualnie realizujemy

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czarnogłów gmina Dobre, pow. Miński, woj. mazowieckie
Rozbudowę i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mistów i budowa studni głębinowej SW-3 w miejscowości Leontyna gmina Jakubów, pow. miński, woj. mazowieckie
Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berżniki - Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, gmina Sejny, pow. sejneński, woj. podlaskie
Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska, pow. augustowski, woj. podlaskie
Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody i studni głębionowej w miejscowości Szlasy – Lipno, Gm. Rutki – Kossaki, pow. zambrowski, woj. Podlaskie
Zaprojektowania i budowa przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Goniądz, pow . moniecki, woj. Podlaskie
Zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Filipów, gm. Filipów, pow suwalski, woj. Podlaskie
Zaprojektowanie i budowa sieci gazowych średniego ciśnienia w m. Lipsk (5km)
Zaprojektowanie i budowa sieci gazowych średniego ciśnienia w m. Sejny (7 km)
Zaprojektowanie i budowa sieci gazowych średniego ciśnienia w m. Szczuczyn (ok. 13km)
Projekt sieci gazowych średniego ciśnienia w Szumowie
Projekt sieci gazowej Suwałki – Potasznia – Bród Stary (ok. 10 km)
Projekt sieci gazowej Sejny – Krasnopol i Sejny - Giby
Zaprojektowanie u budowa przyłączy gazowych – umowa ramowa PSG Olsztyn Obszar : Olecko, Pisz, Ełk
Zaprojektowanie i budowa przyłączy gazowych – umowa ramowa PSG Białystok – Obszar - Gazownia w Suwałkach – obejmuje m. i gm. Suwałki, Augustów, Grajewo, Raczki, Sejny, Lipsk, Krasnopol, Giby
Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie kompleksu wojskowego Warszawa - Wesoła
Projekt i budowa magistrali gazociągowej dn 225 i dn 125 średniego ciśnienia o gł ok. 1000 m wraz z przyłączami gazowymi i stacją gazową o przepustowości 500m3/h w m. Suwałki przy ul. Wojska Polskiego teren Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągów PE średniego ciśnienia w mieście Augustów, Gmina Augustów, woj. Podlaskie.
Gazociągi średniego ciśnienia do 0,5 MPa PE100 o średnicach dn250, dn225 dn180, dn125, dn90, dn63, dn 40 o łącznej długości ok. 27, 7 km w miejscowości Augustów, gm. Augustów, woj. Podlaskie
Umowa ramowa w systemie „projektuj i wybuduj” na realizację gazociągów średniego i niskiego ciśnienia na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – obszar Gazowni w Suwałkach tj. na terenie miasta i gminy Suwałki, m. Grajewo i m. Augustów