Aktualnie realizujemy

Aktualnie realizujemy

Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w mieście Siennica, powiat miński, woj. mazowieckie etap II
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bagienki, gm. Tykocin, woj. podlaskie
Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Korczew, woj. mazowieckie
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bryzgiel, gm. Nowinka, pow. augustowski, woj. podlaskie
Budowa studni głębionowej SW 3 na ujęciu wody w msc Kalinowo wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody, pow. ełcki, woj. warńińsko-mazurskie
Projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody dla miasta Olecko
Projekt budowy stacji uzdatniania w msc. Sztabin, pow augustowski, woj. podlaskie
Zaprojektowanie i budowa z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Kużnica wraz budową pompowni wody na terenie miejscowości Kużnica w formule „zaprojektuj i wybuduj”, gm. Kużnica, pow. sokólski, woj. podlaskie
Budowa infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krasnopol, pow . sejneński, woj. podlaskie – Sieć wodociągowa 34 km w systemie projektuj i buduj
Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebowilk, Gm. Siennica, pow. miński, woj. mazowieckie
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczlanią ścieków dla miejscowości Leonów i Ryczołek, gm. Kałuszyn, pow miński, woj. mazowieckie
Budowa kanalizacji sanitarnej ( 9 km ), rozbudowa wodociągu (15km), budowa oczyszczalni ścieków w msc. Giby, pow sejneński, woj. podlaskie – system projektuj i buduj
Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Burbiszki, gm. Sjeny , pow sejneński, woj. podlaskie
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody PIASECZNO i budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mrozy, pow. miński, woj. mazowieckie
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jakubów, pow . miński, woj. mazowieckie
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łosice, pow łosicki, woj. mazowieckie
Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Krasnopol . Sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, modernizacji oświetlenia wraz z budową kanału technologicznego oraz odtwarzania nawierzchni ulic. System projektuj i buduj, pow. sejneński, woj. podlaskie